skoljobb.se

Vikarierande lärare till förskoleklass Midsommarkransens grundskola

Ansök nu

Vikarierande lärare till förskoleklass Midsommarkransens grundskola

Är du utbildad för att arbeta i förskoleklass/mot de yngre skolåldrarna?

Har du en helhetsbild på hela skoldagen 8:00-16:00?

Känns det lockande att vara mentor tillsammans med en fritidslärare?

Vi söker dig som vill vikariera ett läsår hos oss Ht 21-Vt 22. Tjänsten kan mycket väl komma bli en tillsvidaretjänst.

Arbetsplatsbeskrivning

Midsommarkransens grundskola kommer till HT 21 att ha fyra förskoleklasser. I varje klass arbetar en lärare, en fritidslärare och en barnskötare i tätt samarbete. Lärare och fritidsmentor delar på mentorskapet. Dessutom samverkar lärarna i förskoleklass. För oss på Midsommarkransens grundskola är det viktigt att varje medarbetare ser hela skoldagen som en helhet fyllt av lärande, samarbete och kreativitet.

Vår skola består av cirka 70 medarbetare. I dagsläget befinner vi oss i Midsommarkransens gymnasiums lokaler i väntan på att vår nya skolbyggnad står klar i årsskiftet 22-23. Skolan har en F-5 verksamhet. Vi har idag cirka 400 elever och räknar med att vi blir ca 455 elever på skolan till hösten 2021.

Våra ledord:

Trygghet: I vår skola ska elever och vuxna veta vad som förväntas av dem i varje given situation. En förutsättning för trygghet är våra tydliga strukturer.

Demokrati: I vår skola är alla vuxna förebilder i det demokratiska arbetet och tar därmed ett gemensamt ansvar både för vårt arbete här och nu, men också i formandet av hela individer inför framtiden. I vårt förhållningssätt växlar vi mellan ett barnperspektiv och barns perspektiv.

Kreativitet: I vår skola skall kreativiteten uppmuntras och ses som en tillgång och en förutsättning för lustfyllt lärande, där olika sätt att lära sig främjas och tillgodoses.

God lärmiljö: I vår skola innebär en god lärmiljö att den fysiska och psykosociala miljön samspelar och formar en helhet, som bidrar till att alla elevers förutsättningar till lärande tillgodoses.

Kunskap: I vår skola ska alla elever få möjlighet att lära sig och utveckla sina olika förmågor. Vi tycker det är viktigt att alla vågar prova och ibland misslyckas, för i misslyckanden finns det lärdomar. Eleverna är hos oss för att lära för livet!

Arbetsbeskrivning

Midsommarkransens grundskola söker dig som vill utveckla elevers nyfikenhet och lust att lära. Du är en kreativ person som tycker om att arbeta i omväxlande och stimulerande miljö tillsammans med en fritidslärarkollega och en barnskötarkollega.

Du behöver ha ett stort engagemang för utbildning, vara kreativ och drivande, samt tycka om utomhusvistelse och rörelse. Du ska vara intresserad av skolutveckling, förtrogen med förskoleklassens styrdokument och ett språkutvecklande arbetssätt. Tillsammans med kollegor skapar du en lärandemiljö som är stimulerande, lekfull och kreativ för våra förskoleklasselever. Elevernas nyfikenhet och vetgirighet står i centrum och du behöver därför både vara lyhörd och flexibel. Vi förutsätter att du har mycket god samarbetsförmåga, är en god pedagogisk ledare samt har god kommunikativ förmåga.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad lärare, behörig för förskoleklass.

Du som är nyexaminerad lärare har rätt till en mentor under ditt första år, introduktionsperioden.
Låt dig inspireras av vårt breda utbud av kompetensutveckling för utveckling av och stöd i undervisningen. Som lärare i Stockholms stads skolor har du även möjlighet till såväl handledning som coachning, och vi satsar på karriärtjänsterna förstelärare och lektorat.
Läs mer på www.pedagogstockholm.se

I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och knappt 30 gymnasieskolor med olika inriktningar. Hos oss hittar du nya utmaningar utan att behöva byta arbetsgivare. Med Stockholms stad som arbetsgivare gör skickliga lärare skillnad på riktigt.

Dela detta jobb

Vikarierande lärare till förskoleklass Midsommarkransens grundskola

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen