skoljobb.se

Vikarierande skolkurator till Farsta grundskola Adolf Fredriks musikklasser

Regioner
Kategorier
Utgår

2021-04-16

Ansök nu

Vikarierande skolkurator till Farsta grundskola Adolf Fredriks musikklasser

Arbetsplatsbeskrivning

Farsta grundskola Adolf Fredriks musikklasser är en centralt belägen skola vid Farsta Centrum. Skolan är i en spännande och expansiv period. Farsta grundskola har elever från området i åk 0-9 samt elever i musikklass åk 4-9. Vi är nu ca 1000 elever har en hög personaltäthet. Skolan är nyrenoverad med modern teknik och en stark framtidstro. Vår elevsyn grundar sig i att vi har en uttalad, stark tro på att elever utvecklas när de ges förutsättningar att lyckas. Lågaffektivt bemötande, förutsägbarhet och främjande insatser kring det sociala samspelet är grundläggande. Vi arbetar systematiskt för att gemensamt hitta lösningar och skapa tillgängliga lärmiljöer för våra elever och oss själva. Att samarbeta inom och mellan arbetslag, ämneslag och professioner är en grundpelare i vårt sätt att utveckla och se varandra. Samarbete mellan olika åldrar bidrar till en positiv utveckling för våra elever och oss alla. På vår stora skola finns många möjligheter att utvecklas som lärare och kollega! Vi arbetar aktivt med internationella frågor och externa kontakter. Arbetsplatsen är HBTQ-certifierad. Läs gärna mera här: http://farstagrundskola.stockholm.se

Arbetsbeskrivning

Skolkuratorn bidrar som skolans socialarbetare med psykosocial och social kompetens inom elevhälsans arbete på olika nivåer. Handledning och konsultation inom det psykosociala området innebär ett indirekt stöd i verksamheten både till enskilda och till grupper. Arbetet på en övergripanden nivå omfattar ett strukturellt arbete i syfte att stärka skolan som miljö för lärande, hälsa och utveckling. - Socialt utrednings/kartläggnings- och behandlingsarbete. - Samtal med elever enskilt och i grupp, klassarbete. - Dokumentation av arbetet med enskilda elever. - Föräldrasamtal och nätverksmöten. - Handledning och konsultation av skolpersonal. - Ingå som en resursperson vid upprättande och implementering av handlings-planer i värdegrundsarbete och mot mobbning och andra kränkande handlingar. - Arbeta med krishantering och konfliktlösning. - I skolans elevhälsoteam och i samverkan med övriga arbeta med att utveckla skolans arbetsmiljö för eleverna. - Samverka med socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, habilitering, fritid och polis.

Kvalifikationer

Socionomutbildning

Skolkuratorsarbetet kräver en förmåga att hantera flera perspektiv i både det direkta elevarbetet och det indirekta förebyggande arbetet. Detta förutsätter ett brett register av arbetsmetoder och djupa kunskaper om barn och ungdomar och deras utveckling och deras situation i samhället. Det betyder djupa kunskaper i beteende- och samhällsvetenskap, sociallagstiftning och socialt behandlingsarbete. Kunskap inom den lagstiftning som styr skolverksamhet och sekretesslag är också viktigt. Vidare förutsätts en bred och fortlöpande uppdaterad omvärldskunskap.

Skolkuratorn måste självständigt ta ansvar för det egna professionella arbetet. På skolan finns ingen arbetsledning inom yrkesområdet. Det innebär att kurator, på bas av en dialog med rektor där arbetsområden prioriteras, själv leder och organiserar sitt arbete. Det ger stor handlingsfrihet men ställer också krav på gott omdöme. Det ställer också krav på att skolkurator tar ansvar för att bibehålla och fördjupa sin yrkeskompetens och sitt omvärldskunnande.

Övrigt

Tjänsten är ett vikariat för nuvarande kurator som kommer att vara föräldraledig under hösten 2021 och fram till efter sportlovet vt 2022. Möjlighet till förlängning finns.

Dela detta jobb

Vikarierande skolkurator till Farsta grundskola Adolf Fredriks musikklasser

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen