skoljobb.se

Wasaskolan söker biträdande rektor till lågstadiet

Ledarskap i Södertälje  
Som chef och ledare i Södertälje kommun skapar du motivation och engagemang för uppdraget hos dina medarbetare. Du kommunicerar mål och skapar delaktighet i arbetet genom att uppmuntra och tillvarata goda idéer.  
I ditt ledarskap ger du dina medarbetare ett professionellt stöd och möjligheter till utveckling. Du är en självklar förebild och en god ambassadör för kommunen. Ditt ledarskap bottnar i en djup förståelse för skolans uppdrag utifrån gällande styrdokument   

En dag på jobbet  
Som biträdande rektor vid Wasaskolan arbetar du tillsammans med skolledningen och pedagogisk personal för att skapa de bästa förutsättningarna för våra elevers lärande. I uppdraget ingår att leda skolans fritids- och F–3-organisation. Vi jobbar för att varje enskilt barn i vår verksamhet ska ges de bästa förutsättningarna för lärande. Det betyder att du som biträdande rektor dagligen är lyhörd och arbetar nära skolans lärare. Ditt uppdrag blir att följa upp, stödja och tillsammans med pedagoger utveckla verksamheten.  Resurstilldela och kvalitetssäkra blir således särskilt viktiga moment i uppdraget. Hos oss utgår vi från ett relationellt ledarskap vilket skapar höga förväntningar på samtliga i vår organisation. Ditt uppdrag innebär att kommunicera och samarbeta med vårdnadshavare, elev och personal kring dagliga frågor som rör verksamheten. Biträdande rektor är ytterst ansvarig för arbetsorganisationen i den del av verksamheten där ansvaret ligger. 

Vem är du?  
Krav: 
- lärarlegitimation 
- erfarenhet från arbete som lärare i grundskola 
- mycket god svenska i tal och skrift

Meriterande: 
- erfarenhet av att leda skolutveckling 
- god kunskap kring elevhälsoarbete 
- vi ser gärna att du behärskar flera språk

Personliga egenskaper: 
För att passa in i vårt skolledningsteam behöver du ha mod att vilja utveckla och utvecklas. Du behöver se på ledning och styrning utifrån ett transformativt ledarskap.  Vi är en lärande organisation där vi hela tiden strävar efter att systematiskt utvecklas utifrån rådande styrdokument. Du bör vara bra på att samarbeta, arbeta strukturerat samt kontinuerligt analysera och följa upp det arbete som sker inom ansvarsområdet. Hos oss är närheten till skratt och prestigelöshet en förutsättning för att trivas. 

Vi erbjuder dig  
På Wasaskolan får du möjlighet att arbeta i ett skolledningsteam med rektor och ytterligare biträdande rektorer. Hos oss möts du av engagerad personal och vetgiriga elever. I Södertälje kommun finns goda möjligheter till kompetensutveckling och som anställd i kommunen har du tillgång till kommunens fördelaktiga förmånsportal. 

Välkommen till oss!  
Wasaskolan ligger i utkanten av Södertälje i Geneta området. Vi är idag 72 medarbetare och ca 570 elever. Skolan är tvåparallellig och vi arbetar med flerlärarskap i alla klasser. Vår pedagogiska idé bygger på våra värdeord; Trygghet, Samarbete, Kunskap och Framtid.  Vår skolas placering invid stora grönområden ger oss goda möjligheter till lärande genom lek utomhus.  Hos oss möts du av ljusa lokaler, goda resurser i form av administrativ personal, elevhälsoteam och ökande andel behörig lärarpersonal. Vi har under flera års tid varit i ett stort fokus kring utveckling av undervisningen. Det har genererat i en ökad gymnasiebehörighet med närmare 30%. Vår resa är inte klar! Vår målbild är att kontinuerligt arbeta mot vår värdegrund Trygghet, Samarbete, Kunskap och Framtid, det ger våra elever de bästa förutsättningarna samt ger oss världens bästa skola och arbetsplats.  
Rekryteringen sker löpande och kan komma att avslutas innan ansökningstidens slut. 

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. 

Dela detta jobb

Wasaskolan söker biträdande rektor till lågstadiet

Södertälje kommun - Utbildningskontoret