skoljobb.se

Yrkeslärare till Barn- och fritidsprogrammet på Filbornaskolan

Ansök nu

Yrkeslärare till Barn- och fritidsprogrammet på Filbornaskolan

Du vill något. Det vill vi med! Hos oss går vi från vilja till handling så här har du alla förutsättningar att påverka och få saker gjorda. Vi lyssnar, hjälps åt och jobbar för att dra åt samma håll. Här finns möjligheterna för dig som vill skapa, bygga, förändra, uppleva och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.

Helsingborgs stads skolor är en resursstark och värdestyrd organisation. Här blir du som medarbetare en viktig del i vår gemensamma vision att skapa den bästa skolan för varje barn och elev.

Filbornaskolan är en arbetsplats som kännetecknas av en elevorienterad- och lösningsfokuserad verksamhet med en tydlig pedagogisk idé. Sammanhållningen på skolan är omtalad, både mellan elever och personal samt i personalgruppen.

Filbornaskolan är Helsingborgs största idrottsgymnasium, som präglar skolan på ett mycket positivt sätt. Vi har fem nationella program, alla introduktionsprogram samt en gymnasiesärskola. På gymnasiesärskolan arbetar vi tätt tillsammans för att göra elevernas skoldagar så utvecklande och positiva som möjligt.
Du får arbeta tillsammans med många trevliga kollegor. Filbornaskolan är "Helt enkelt en bra skola!"

ARBETSUPPGIFTER
Du undervisar i yrkeskurserna på Barn- och fritidsprogrammet.
Du arbetar utifrån vår pedagogiska plattform med konstruktiv länkning, formativ bedömning och med digitala verktyg som en naturlig del i ditt arbete. Du är mentor för elever på programmet och har ansvar för APL anskaffning och uppföljning.

KVALIFIKATIONER
VI söker en erfaren yrkeslärare till Barn- och fritidsprogrammet. Gärna med lärarlegitimation i Pedagogik.

Du använder pedagogisk dokumentation som metod för att öka medvetenheten om det egna arbetet i skolan. Med hjälp av pedagogisk dokumentation synliggör och reflekterar du över förhållningssätt och lärandeprocesser. Dokumentationen används för att förstå och fatta nya beslut.

För dig är modern teknik ett självklart val i din roll som pedagog och du använder IK som verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Din kunskap främjar kreativa och inkluderande lärmiljöer.

Du gillar att arbeta med människor, inte minst ungdomar. Du visar intresse och förståelse för andra och de olikheter som finns i både elev- och vuxengrupper. Du bidrar till ett positivt klimat på skolan. Du är bra på att kommunicera både muntligt och skriftligt. Du gillar att skapa goda relationer till alla omkring dig. Du är bra på att ta tag i och hantera eventuella konflikter som uppstår. Använder humor för att förstärka relationerna med andra.

Du har förstått att elevernas utveckling och resultat är vårt uppdrag. Det är detta du har starkast fokus på. Förändring är ett tillstånd, som du är bra på att hantera. Du passar in i en elevorienterad och lösningsfokuserad skola.

Dela detta jobb

Yrkeslärare till Barn- och fritidsprogrammet på Filbornaskolan

Helsingborgs Stad